Khách sạn Ngân Hàng Dâu Tằm Tơ

Khách sạn Ngân Hàng Dâu Tằm Tơ

-Tên công trình :  Nhà ăn Hộ Trường và Khách Sạn Ngân Hàng Dâu Tằm Tơ

-Địa Điểm : Tỉnh Lâm Đồng

-Thời gian thi công : 12/2013

-Thời gian hoàn thành : 07/2014

Khách sạn ngân hàng Dâu Tằm Tơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(08)665.66664 - 0946.234.114